Çakralar

  Çakra sanskritçe (kadim bir dil) ‘tekerlek’ anlamındadır. Aslında bir tekerlek veya diskten fazlasıdır, dönen enerji girdaplarıdır. Tıpkı güneş gibi.Güneşin bir resmini gördüğümüzde veya fotoğrafına baktığımızda bir disk gibi görünür. Halbuki bir teleskopla yakından inceleyebilirsek eğer devamlı olarak girdaplar halinde dönen enerji titreşimleri ile patlamalar olduğunu görürüz. Bu açıdan bakıldığında çakrayı da güneşe benzetebiliriz. Zamanda var olduğumuzdan beri topladığımız tüm bilgiler, tüm anılarımız çakralarımızda depolanır. Bir şekilde bilgisayar diskine benzetebiliriz; dışarıdan baktığımızda basit bir plastik parçasından başka bir şeye benzemez ancak bilgisayara doğru bir şekilde yerleştirdiğimizde sihirli bir şekilde içindeki…