Dr. Eda Uslu ile Kalbin Yogası

Kendimizi İyi Edebiliriz! Bedenimizin ve zihnimizin gücünü, kendi şifalanmamız için kullanabilir ve bu sayede karşılaştığımız veya içinde bulunduğumuz stresli durumları yönetebiliriz. İşte “Kalbin Yogası” bunu kazandırıyor. Kalbin Yogası’nda yoga öğretileri kalp hastalıkları, kanser hastalıkları ve yaşamı tehdit eden diğer kronik hastalıklarda kullanılıyor. Hatta hiçbir hastalığı olmasa da aile öyküsü olan veya risk faktörlerine sahip kişilerde de son derece faydalı. Stresin en büyük risk faktörü olduğu çağımızda bu fayda daha da önem kazanıyor. “Kalp’’ kelimesi pek çok dilde hem fiziksel, hem duygusal hem de ruhsal anlamlarda kullanılır, belki de birbirleriyle ne…