Meditasyon

Meditasyonu oluşturan 3 unsur vardır; zihni belirli bir noktada düzenli ve sabit tutmaya çalışmaya başlamak, bir noktaya odaklanan konsantrasyonun devamlı akışı ve o halle –meditasyon haliyle- bir ve bütün olmak. Bütün enerjimizi sadece tek bir şeye odakladığımızda diğer herşey önemini yitirir. Zihnimizi bir göle benzetsek, düşünceler de göle attığımız çakıl taşları ve gölün yüzeyinde oluşturduğu dalgacıklar  olurdu. Aynı düşünce ya da çakıltaşı devamlı olarak tekrarlanırsa gölün dibinde birikir, zamanla kıyıya doğru hareketlenir ve gölün kıyısında bir tepecik oluşturur. Bu tepeciği oluşturan düşünce dalgaları o kadar güçlü olur ki başka çakıltaşları-…