Profesyonel Koç Nedir?

Profesyonel Koç Kimdir? Her koşulda farklı bakış açıları ve farklı seçenekler vardır. Herkes hayatında seçim yapma gücüne sahiptir. Koç bu ilişkide, odağınız kaybolduğunda veya farkedemediğinizde, diğer bakış açılarını da görmenize yardımcı olur, seçeneklerinizi keşfetmeniz için sizi destekler ve seçim yapma zamanı geldiğinde sizi en iyi en mükemmel halinize yaklaştıracak seçimi yapabilmeniz için sizi cesaretlendirir. Koç, danışanın içindeki en iyiyi, kendisi farkedemese bile, fark eden kişidir. Koç, danışanın istediğini söylediği şeyleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğiyle, seçimlerinin peşinden gidip gidemediğiyle ilgilenen kişidir. Koç danışanları sorumlu hale getirebilmek, hayallerine ve hedeflerine doğru gidebilmelerini sağlamak için…

Profesyonel Koç Nasıl Seçilir?

Yaşam koçluğu oldukça yeni bir meslek dalı olmasına karşın hızla gelişmekte ve her gün büyümekte. Giderek daha fazla sayıda insan yaşam koçları ile çalışmaktan fayda görüyor, kendi değerlerini fark ediyor ve değerleriyle uyum içerisinde, tatmin edici bir hayat yaşıyor. Yaşam koçluğu için talep arttıkça arz da artıyor. Bunun bir takım handikapları da var tabii. Yeterli eğitimi ve deneyimi olmadan ortaya çıkıp kendisini yaşam koçu olarak adlandıran pek çok kişi türüyor. Hatta çeşitli koçluk eğitimleri bile vermeye başlayabiliyor bu kişiler. Sonuç, danışanlar için üzücü ve talihsiz tecrübeler olabiliyor. Eğer yaşam koçluğundan…

Profesyonel Koç Nasıl Olmalı?

Koçun Sahip Olması Gereken Bilgi Ve Beceriler Analiz yapma becerisi. Araştırma yapma bilgi ve becerisi Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel bilgi ve beceri. Eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi. İhtiyaç analizi yapma becerisi. İletişim bilgi ve becerisi. Kalite bilgisi. Kaynak kullanma bilgi ve becerisi. Koçluk etik ve ilkeleri bilgisi. Koçluk yöntem ve teknikleri bilgisi. Metafor kullanma becerisi. Müşterinin hedef ve ihtiyaçlarına uygun koçluk yöntemleri uygulama becerisi. Örnek olay yöntemi kullanma bilgi ve becerisi. Planlama bilgi ve becerisi. Problem çözme bilgi ve becerisi. Raporlama bilgisi. Stres yönetimi becerisi. Temel davranış bilimleri…

Profesyonel Koçluk ve Danışan Süreci

Koçluk sürecini başlatmak: Koçluk ilişkisi kurarak, danışanı tanıyarak, koçluk anlaşması yaparak olur. Koçluk ilişkisini kurmak: Danışan ile ilişkide etkin dinleme yöntemini kullanarak, danışanın beden dili yoluyla verdiği mesajları çözümleyerek, Koçluk sürecinde kendi beden dilini amaca uygun kullanarak, Koçluk gündeminin amacına uygun güçlü sorular sorarak, danışandan gelen iletilere ve amaca uygun geri bildirimler vererek gerçekleşir. Danışanı tanımak: danışan hakkında görüşme ve bilgi toplama tekniklerini kullanarak amaca uygun bilgiler toplayarak, Kurumsal müşteriler için ilgili kurum kaynaklarından bilgi toplayarak, danışanı tanımaya yönelik (Yaşam çemberi, canlandırma, vizyon çalışması gibi) koçluk araç ve tekniklerini uygulayarak,…

Koçluğa Hoşgeldiniz

KOÇLUĞUN YAPISI Koçluk; destekleyen, odaklanmanıza ve arzuladığınız hedeflere ulaşmanıza yardım eden bir yapı sağlar. Danışan olarak, koçluğun gündemini (konusunu) siz getirirsiniz. Ve her görüşmeye getirdiğiniz gündem (konu) ne kadar belirli ve size özgü olursa o kadar çok değer kazanırsınız. Benim koçluğumun belli başlı özelliklerinden biri, hayatınızla ilişkili en değer verdiğiniz soruların cevaplarına ulaşabilmeniz. Bir koç olarak benim işimin bir parçası, sizin için en değerli cevapları bulmanıza yardımcı olmak için sorular sormak. Ayrıca; kişisel değerlerinizle uyumlu bir hayat yaşamanız için, istediğiniz sonuçları elde ederken, dilediğiniz hayatı yaşayabilmeniz için hedeflediğiniz yolda yürürken…

Karunamitra ile Yaşam Koçluğu Nasıldır?

Yaşam Koçu danışanın ne istediği üzerine odaklanır. Koçluk sadece problemlerin çözülmesi ile ilgili değildir, ancak tabii ki problemler de çözülür. Öncelikle performansın arttırılması, hedeflere ulaşılması veya sonuçların yakalanması ile de ilgili değildir. Karunamitra’da koçluk, esas olarak; keşfetme, farkına varma, tercih etme ile ilgilidir. Danışanların kendi cevaplarını bulabilmesi için onları etkin bir biçimde yönlendirme, önemli tercihler yapmaya devam ettikleri kendi yollarında onları cesaretlendirme ve desteklemenin bir yoludur.

Profesyonel Koç ile Çalışmak Bana Ne Kazandıracak?

Genel olarak insanlar daha kaliteli bir hayat yaşamak için koçluk almak isterler. Daha dengeli, doyum hissi yüksek, potansiyelini gerçekleştirebildiği, hayatta gerçekten ne istediğini bilip bunlara ulaştığı bir hayat… İnsanlar neden koçluk almak ister? Değişim için, Belirli hedeflere ulaşmak için ( daha sağlıklı bir bedene kavuşmak, yeni bir iş kurmak, işinde terfi etmek, resim yapmak..) Var olan işlerinde daha etkin, daha tatmin olmuş bir şekilde çalışmak için Özel hayatlarında denge ve düzen istedikleri için Bazen hayattan daha fazlasını istedikleri için -daha fazla huzur, daha fazla sadelik, daha fazla keyif- Bazen de…