Çocuklar İçin Mindfulness

Çocuklarımız bu programa katılmakla neler elde edecek ?

Yaşam zorluk ve mücadele ile başetme sanatıdır.

Gençler, zor durumlarla karşı karşıya kaldıklarında başarısızlık ya da hayalkırıklığı deneyimledikleri zaman olaylarla başa çıkma becerilerine sahip değillerse ya olaydan ya da kendilerinden vaz-geçme eğilimi gösterirler. Kendilerini bir kurban veya mağdur gibi görürler.

Programımız, çocuklarımızı yaşamlarında güçlendirip, yüreklendirerek hayatın iniş çıkışlarıyla başetme, esneklik kazanma becerileri geliştirmelerine ve kendi yaşamlarını kontrol eden bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedeflemiştir. Çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olduğumuzda önlerine çıkan problemleri güç ve güvenle karşılarlar.

TEOG sınav süreci çocuklarımızın ergenlik döneminde karşı karşıya kaldıkları önemli bir stres kay-nağı. Hatta sadece onlara değil biz anne-babalara da…. Çocuklarımızın bugünün koşullarında en iyi akademik eğitimi almaları için elimizden geleni yaparken, yaşamın değişen koşullarına ayak uydurabilme becerileri geliştirmelerine fırsat yaratmak sanırız en önemli görevlerimizden biri.

Kendinden şüphe, diğer insanların düşünceleri hakkında duydukları endişe ve bilinmeyene duyulan korku onların özgüven ve özsaygılarına zarar verir. Bu haldeyken izledikleri yolda donup kalırlar ve hayallerinden uzaklaşmaya başlarlar. Bu programla çocuklar korku ve stresin kendilerinin ya-rattığı bir canavar olduğunu ve korku ve strese rağmen yollarına devam etmenin gücünü keşfeder-ler.

Mindfulness pratikleri ile çocuklarımızın daha sakin olması, daha uzun süre konsantre olmaları ve daha çabuk ve uzun süreli odaklanabilmeleri, daha kolay uyuyabilmeleri, üzüntü ve endişeyi yatıştırabilmeleri, öfkelerini yönetebilmeleri ve genel olarak daha sabırlı ve farkında olmaları mümkün.

Programın yan ürünlerinden biri de bu pratikleri ve öğrenimleri evde çocuğunuzla birlikte yapabilir-siniz. Size özel ebeveyn-çocuk anları yaratabilirsiniz.

Çocuklarda Mindfulness:

  • * Dikkati ve konsantrasyonu güçlendirir.
  • * Sınav kaygısını azaltır.
  • * Sınıf içi katılımı geliştirir.
  • * Sosyal ve duygusal öğrenmeyi arttırır.

Mindfulness olana tam da olduğu sırada dikkati yönlendirmektir. Mindfulness pratikleri çocuklarda dikkat süresini uzatır ve dikkati istenen yere odaklamayı kolaylaştırır.

Mindfulness çocukların sosyal becerilerini geliştirir.

Yapılan araştırmalar mindfulness pratiği yapan çocukların okul başarılarında artış olduğunu göstermektedir.

Mindfulness pratikleri ile çocuklar stresle olan ilişkilerini değiştirir. Stres artık düşman olmaktan çıkıp kendi faydalarına kullanacakları bir araç haline gelir.