Profesyonel Koç Nasıl Olmalı?

Koçun Sahip Olması Gereken Bilgi Ve Beceriler

 • Analiz yapma becerisi.
 • Araştırma yapma bilgi ve becerisi
 • Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel bilgi ve beceri.
 • Eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi.
 • İhtiyaç analizi yapma becerisi.
 • İletişim bilgi ve becerisi.
 • Kalite bilgisi.
 • Kaynak kullanma bilgi ve becerisi.
 • Koçluk etik ve ilkeleri bilgisi.
 • Koçluk yöntem ve teknikleri bilgisi.
 • Metafor kullanma becerisi.
 • Müşterinin hedef ve ihtiyaçlarına uygun koçluk yöntemleri uygulama becerisi.
 • Örnek olay yöntemi kullanma bilgi ve becerisi.
 • Planlama bilgi ve becerisi.
 • Problem çözme bilgi ve becerisi.
 • Raporlama bilgisi.
 • Stres yönetimi becerisi.
 • Temel davranış bilimleri bilgisi.
 • Temel dokümantasyon bilgisi.
 • Temel işletmecilik bilgisi.
 • Temel kişilik değerlendirme araçları kullanma bilgisi.
 • Zaman yönetimi becerisi.

Koçun Sahip Olması Gereken Tutum Ve Davranışlar

 • Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak
 • İSG ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak
 • Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak.
 • Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
 • Müşteri ile empati kurmak.
 • Müşteriye karşı saygılı ve şeffaf olmak.
 • Müşteriyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmemek.
 • Müşteriyi önemsemek, önyargısız olarak “değişim ve gelişim”e inanmak.
 • Müşteriyi yargılamamak.
 • Tüketici haklarına özen göstermek.

Iş Organizasyonu Yapmak: koçun verdiği hizmetleri tanıtarak, koçluk hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yürüterek, iş programı yaparak, çalışma ortamı ve materyallerini düzenleyerek, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutarak, danışan bilgilerinin güvenliğini sağlayarak ve mali prosedürleri düzenleyerek olur.

Verdiği hizmetleri tanıtmak: Dijital ve basılı medya araçlarında mesleğini, kendisini ve hizmetlerini hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre görünür kılarak, Potansiyel müşterilerle yüz yüze görüşmelerle danışanın  ihtiyacına ve verdiği hizmetlere göre mesleğini ve hizmetlerini tanıtarak, Tanıtım dokümanlarını hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre (El ilanı, broşür, kartvizit, sunu, internet sitesi vb.) hazırlaryarak, Toplantı, fuar, kongre vb. organizasyonlar aracılığıyla uzmanlık alanı, deneyimi, katılımcıların profiline göre ilişki ağını oluştururarak gerçekleştirir.

Koçluk hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yürütmek: Danışanın talebi ve genel özellikleri hakkında bilgi almak için öngörüşme yapar, Yaptığı öngörüşmeye göre hizmetin koşulları, mali yönü, olası zamanlama, hedefler, erteleme ve iptal koşulları, yer, içerik, ilkeler gibi konuları belirler, Belirlediği konulardan yazılı şekilde teklif metnini mali ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar, Hizmet alan taraftan koşullara dair teyit alarak gerekli değişiklikleri yapar, Teklifte uzlaşılan içerik ve mali hukuki kurallara göre sözleşme metnini hazırlar, Sözleşme taraf/tarafları ile teyitleşerek sözleşmeyi imza altına alır

İş programı yapmak: Kişisel takvimi ve müşterilerin koşullarına göre çalışma zamanlarını belirler, danışanlarla yaptığı sözleşme koşullarına göre görüşmeleri ve diğer koçluk faaliyetlerini çalışma zamanları dâhilinde takvimlendirir.

Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek: Çalışma ortamını yürütülecek koçluk faaliyetinin özelliğine göre düzenler, Yürütülecek koçluk faaliyetine uygun çalışma materyallerini (Görsel, basılı malzeme, teknik donanım vb.) çalışma ortamında hazır bulundurur.

Hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak: Hizmet süreçlerine dair teklif, görüşmeler, müşteriler, raporlar, anketler, şikâyetler, sözleşme gibi konuları kapsayacak şekilde kendi kayıt sistemini oluşturur, Hizmet süreçlerine dair bilgi ve dokümanları kayıt sistemine uygun olarak kayıt altına alır, Tuttuğu kayıtları oluşturduğu sisteme göre yedekleme de yaparak arşivler

Müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamak: Koçluk hizmetlerine dair gizlilik politikalarını kişisel ve mahremiyet hakları ile yasal kurallar ve mesleki ilkelere göre belirler, Gizlilik politikasını sözleşmede beyan eder, Gizlilik kapsamındaki danışan bilgileri için arşivinde dijital ve basılı olarak güvenlik önlemleri uygular, Gizlilik kapsamında olup süresi dolan dijital ve basılı belgeleri gizliliği koruyacak şekilde yok eder.

Mali prosedürleri yürütmek: Hizmetin mali değerini uzmanlığına, hizmet verdiği taraflara ve pazar koşullarına göre belirler, Verdiği hizmetin bütçesini ve ödeme koşullarını danışanın koşullarına ve hizmetin niteliğine göre belirler, Verdiği hizmetin faturalandırma ve vergilendirme işlemlerini yasal kurallara göre yürütür, Mali prosedürlerin yasalara uygun olarak kayıt altına alınmasını sağlar.

Son eklenenler